är Passgångare

Aurora (JENNIFER LAWRENCE) and Jim (CHRIS PRATT) pay Arthur (MICHAEL SHEEN) a visit at the Grand Concourse Bar in Columbia Pictures’ PASSENGERS.

är Passgångare

En passagerare (även förkortad som pax kan vara en som reser under ett fordon men har litet eller inget ansvar för de uppgifter som krävs för att fordonet ska nå sin destination eller på annat sätt driva fordonet. Fordonen kan också vara cyklar, bussar, passagerartåg , flyglinjer, fartyg, färjor och andra transportmedel.

Besättningsmedlemmar (om sådana finns), också för att föraren eller piloten för fordonet, anses vanligtvis inte vara passagerare. till exempel skulle en förvaltare i ett flygbolag inte betraktas som en passagerare när han är på tjänst och därför samma sak med dem som arbetar i köket eller restaurangen ombord på ett fartyg också som städpersonal, men en anställd som kör under en företagsbil som körs av en annan person skulle betraktas som en passagerare, även om bilen kördes på företag.